Voeg persoonskenmerken toe aan je doelgroep

Voeg persoonskenmerken toe aan je doelgroep

Gebruik van persoonlijkheid in animatievideo ‘Vaak benadrukken reclamemakers een beperkt aantal kenmerken en brengen die in verband met het product en/of merk. De koele jongen (stabiel), de vrouw die durft te experimenteren (openstaan voor ervaringen), de gelukkige gezinsleden (aardig voor elkaar). Marketeers hopen hiermee een gevoelige snaar te raken. Geen consument zal zich identificeren met […]

Hoe formuleer je een doelstelling voor je animatievideo?

Animatie video doelstelling schrijven

Jouw bedrijf wil een animatievideo laten maken, maar hoe zorg je ervoor dat de animatievideo doeltreffend is? Je organisatie investeert vele honderden of duizenden euro’s in een animatie, dan wil je ook weten welk effect de animatievideo heeft gecreëerd. Het is daarom van groot belang dat je een doelstelling uitschrijft voor je animatievideo. In dit […]

Zo schrijf je een pakkend animatie script

zo schrijf je een pakkend script

Hoe vertel je iets over je product, dienst en/of bedrijf op een manier dat de ander je meteen begrijpt en overgaat tot actie? Je kunt ervoor kiezen om zelf het animatie script te schrijven, maar welke structuur hanteert men bij schrijven van animatievideo. Wat zijn de gevolgen van een animatievideo waar het script niet het […]